KnudErikJensen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
KnudErikJensen

Om Knud Erik:


Jeg tilbyder støtte til udviklingsprojekter gennem skræddersyede projektinitiativer, undervisning eller konsulentbistand.

Ring eller send mig en mail, hvis du har en udviklingsopgave du overvejer at involvere mig i.

Jeg har fokus på, at udvikle effekten af hverdagslivets praksis.


Udvikling og Dokumentation

 

Ugefokus og sikre varme hænder med klippekort til mere liv og værdighed

Værdigheden sættes i fagligt fokus. Borgerne interviewes om deres syn på værdighed. Der udarbejdes faglige ledetråde. Den enkelte borgers værdighedsopfattelse sættes i fokus. Værdighedskulturen styrkes gennem små skridt – tilgangen.

Et enkelt delkoncept der med fire temadage for nøglepersoner skaber resultater med at styrke værdigheden.

Ugefokus er et enkelt koncept, hvor en borger er i et helt særligt fælles fokus på små smitsomme succeser, hvor beboeren ved egen kraft skaber en god dag -  en arbejdsform, der er afprøvet i utallige kommuner og plejecentre. Fælles fagligt fokus på borgernes håb, drømme og værdighed skaber nyt liv og kvalitet på plejecentrene. En rulleplan, hvor der skabes nytteværdi, fordi der er en tværfagligt indsats 24/7. Enkle og implementerbare procedurer og fokusmøder. En samlet vurdering af nyttevirkningen på en skala fra 1 – 5 tager mindre end 5 minutter af medarbejdernes tid. Beboerne får det oftest svundne håb og livsmod tilbage og oplever derved større livskvalitet.

Et enkelt delkoncept der sætter den enkelt borgers håb og potentialer i et fælles fagligt fokus.

Det gode liv i centrum. Hverdagsrehabilitering har fokus på hele kulturen og tilgange til opgaver og mennesker på plejecentret. Ugefokus har fokus på den enkelte borger. Den samlede tænkning og de enkelte medarbejderes synsninger kan stå i vejen for det gode liv i plejeboligen. Kulturen er ikke noget luftigt, der skal udvikles. Der er en række sammenhængende fokusområder, der skal optimeres til det gode liv. Kulturcirklen kan være med til at vise, om der sker en bevægelse i retning af at skabe meningsfyldt liv i fællesskabet og for den enkelte.

Forandringer der skaber kvalitet handler om at nå de mål, der er sat for forandringen. Gør vi, som vi siger? Og har indsatsen den ønskede nyttevirkning? Det kan dokumenteres superenkelt på en måde, der involverer alle medarbejdere og samtidig kun tager 5 minutter af deres tid to gange om året. Kvalitetscirklen tager en konkret måling på 8 udvalgte områder og måler effekten på 4 af områderne.

Et enkelt delkoncept der med få virkemidler måler på resultaterne og kvaliteten.

Ugefokus med klippekort til mere liv og værdighed. En halv time til den enkelte borger. Klippekort til beboere i plejeboliger. Hvordan gør vi det? Med udgangspunkt i finansloven 2017 vil jeg præsentere en ide til hvordan denne ordning kan føres ud i praksis så den skaber energi for beboere og medarbejdere. Der bliver inviteret til et ide´møde – og der skabes ideudveksling på et temamøde i netværket www.hverdagsrehabilitering.dk. Bliv skrevet op som deltager –  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it og bliv inviteret. Værkstederne bliver arrangeret, og invitationerne bliver sendt ud, så snart rammerne er klar fra Ældreministeriet. Der vil blive arrangeret værkstedsdage, hvor I som kommune og plejecenter kan blive inspireret og få sparring, medens I arbejder med at stille jeres lokale model op. Samtidig vil der være erfarings- og ideudveksling med de andre kommuner. Der vil max. være 80 deltagere pr. værksted. Det vil være lowbudget værkstedsdage, hvor I udover forplejningen betaler 500 kr. pr. deltager pr. værkstedsdag.

Værkstedsdagene kan også arrangeres I jeres kommune til en aftalt pris. Her vil kodeordet være praksisbeskrivelser og praksisguides, der er praksisnære beskrivelser af jeres indsats og forventede resultater – eks. Mål, praksis- og resultatbeskrivelse for 2017-2018 eller udvikling af Det faglige arbejdsmiljø.

Et enkelt delkoncept der bygger på fælles ideudveksling og praksisnær videndeling.

Ring eller skriv til mig. Det værste, der kan ske, er at du får forstyrret og inspireret dine tanker og overvejelser om fremtiden.

Mange livgivende hilsener

Knud Erik

Knud Erik Jensen

Udvikling og Dokumentation

Hellerupvej 2
8000 Århus C

31214307

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

hverdagsrehabilitering.dk

 

Landsdækkende erfaringer med en hverdagsrehabiliterende tilgang i plejeboligerne opsamles og synliggøres på hjemmesiden www.hverdagsrehabilitering.dk, der er under opbygning. Netværksmøder og lokale inspirationsmøder er en del af tilbuddet i projektet, Helsefonden har givet støtte til.

Hverdagsrehabilitering i plejeboligerne med udgangspunkt i metoden, der er beskrevet i www.plejeboligliv.dk, udvikler jeg fortsat på, og der kan købes kurser i at tage metoden i brug.

Udvikling af et godt arbejdsmiljø, der nedbringer sygefraværet, er projektforløb, jeg er involveret i på flere arbejdspladser

Hjemmesiden www.læringsprofiler.dk er oprettet med en bred vifte at værktøjer til at skabe dialog og kommunikation, udvikling og trivsel i folkeskolen og afventer en mere systematisk afprøvning

Læringsprofiler
Udviklings- og formidlingsenheden
Udvikling og Dokumentation
Knud Erik Jensen - Hellerupvej 2 - 8000 Århus C - tlf 86 14 09 09 - mobil 31 21 43 07 - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it